Lid worden / Opzeggen

Klik hier voor meer informatie over de COVS.

Hieronder staat het inschrijfformulier om lid te worden van COVS Drachten en omstreken. Verder is op deze pagina informatie te vinden over het opzeggen van het lidmaatschap.

Lidmaatschap beëindigen?

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden beëindigd. Dit kan door een email te sturen naar drachten@covs.nl of door een ondertekende brief te versturen naar het volgende adres: Wimerts 56, 9204 GM, Drachten.

Let op! Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar (tot en met 31 december), met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Heeft de opzegging niet tijdig plaatsgevonden, dan eindigt het lidmaatschap op de laatste dag van het volgende verenigingsjaar, tenzij redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Voor meer informatie kunt u ook de statuten van COVS Drachten e.o. raadplegen.