COVS

Wat doet de COVS voor haar leden?

  • De COVS behartigt de belangen van de scheidsrechter.
  • De COVS werkt nauw samen met de KNVB en haar districten.
  • De COVS bespreekt met de KNVB en de districten alle zaken die betrekking hebben op het functioneren van de scheidsrechter.
  • De COVS heeft een eigen e-magazine “De Scheidsrechter”, dat op moderne wijze informatie verschaft over de activiteiten van de COVS en arbitrage in het algemeen.
  • De COVS heeft gediplomeerde trainers die op scheidsrechters gerichte conditietrainingen verzorgen.
  • De COVS heeft een juridisch adviseur, die indien nodig adviezen verstrekt en bijstand verleent.
  • De COVS organiseert spelregelwedstrijden voor haar scheidsrechters en jeugdige voetballers van voetbalverenigingen.
  • De COVS organiseert eigen voetbaltoernooien, zowel op het veld als in de zaal.

Bron: www.covs.nl

Meer informatie over de COVS kunt u ook lezen in de volgende folder: folder_covs

Commissie Integriteit en Gedrag (landelijke COVS)

De bestrijding van grensoverschrijdend gedrag in de sport krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Zo moet je in sommige gemeenten als sportvereniging (en daarmee als scheidsrechtersvereniging) een vertrouwenscontactpersoon aanstellen. Deze trend zet zich de komende tijd door. Omdat veel scheidsrechtersverenigingen relatief klein zijn en wellicht niet (op korte termijn) een vertrouwenscontactpersoon kunnen aanstellen, heeft de COVS een Commissie Integriteit en Gedrag opgericht. Klik hier voor meer informatie (PDF bestand). Wanneer je als bestuur óf lid van een scheidsrechtersvereniging meent dat er mogelijk sprake is van grensoverschrijdend gedrag, kan deze commissie je ondersteunen. De commissie is te bereiken op het volgende e-mailadres: cig@covs.nl

Lid worden van COVS drachten? Klik op één van de volgende links voor het inschrijfformulier:

Word Document / PDF document

Bekijk ook eens onderstaand filmpje over de COVS.