Bestuur

Bestuursleden:

Voorzitter – Jo Hoekstra
Secretaris – Harm Veenstra
Penningmeester – Douwe Boonstra
Algemene zaken – Jan Wagenaar
Technische zaken – Auke Sikke Broersma

Technische commissie (spelregels):

Auke Sikke Broersma
Henk van der Bij
Jan Pultrum
Vacant

Overige bestuurlijke zaken:

Klik hier voor de statuten van COVS Drachten e.o.

PRIVACYSTATEMENT covs Drachten eo

Lijst – Ereleden en leden van verdienste

Van links naar rechts: Auke Sikke Broersma (technische zaken), Douwe Boonstra (penningmeester), Jo Hoekstra (voorzitter), Jan Wagenaar (algemene zaken), Harm Veenstra (secretaris)