Bestuur

Bestuursleden:

Voorzitter – Jo Hoekstra
Secretaris – Rolf van der Molen
Penningmeester – Douwe Boonstra
Algemene zaken – Jan Wagenaar
Technische zaken – Auke Sikke Broersma
Algemeen bestuurslid – Agnes Meijer

Technische commissie (spelregels):

Auke Sikke Broersma (bestuur)
Henk van der Bij
Jan Pultrum
Robert Vonk (ondersteuning)

Algemene zaken:

Jan Wagenaar (bestuur)
Robert Vonk
Peter Pool (ondersteuning)
 

Overige bestuurlijke zaken:

Klik hier voor de statuten van COVS Drachten e.o.

PRIVACYSTATEMENT covs Drachten eo

Lijst – Ereleden en leden van verdienste